Fethiye – Kaş karayolunun 70 km uzaklığında yer almaktadır. Antik Çağda Likya’ya başkentlik yapmış olup bu kentte bulunan en eski kalıntılar bizi M.Ö. 8. yüzyıla kadar götürmektedir. Pek çok tarihi olaylara ve savaşlara sahne olan kentten günümüze kadar kalan kalıntılar arasında kaya mezarları, lahit mezarları ve Likya kültürüne ait dikme mezar anıtları vardır. Likya akropolü erken dönem eserleri arasındadır. Birçok kez onarılmış tiyatro ve Erken Hıristiyanlık Döneminde yapılmış kilise günümüze kalan eserler arasındadır. 1840’lı yıllarda antik kentte kazılar yapan İngiliz Fellows, “Nereidler Anıtı” ile pek çok eseri British Museum’a götürmüştür. Mezar soyucu İngilizler tarafından Anadolu dan birçok giden eser gibi bu önemli eserde bir şekilde götürülmüştür.

 

LETOON

 

Fethiye – Kaş karayolunun 65 km uzaklığında Kumluova Köyü yakınında bulunmaktadır. Şair Ovidius’un anlattığı bir öyküye göre kent, Zeus’tan hamile kalan Leto’nun adına kurulmuştur. Kentte en eski yerleşim izleri M.Ö. 7. yüzyıla kadar gider. Kalıntılar ve ele geçen kitabeler buranın dinsel ve politik bir alan olduğunu göstermektedir. Ören yeri merkezinde yan yana üç tapınak bulunmaktadır. Bunlardan en kuzeydeki Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki Apollon’a adanmıştır. Tapınakların güney-batısındaki çeşme binası ile hemen doğusunda kilise yer almaktadır. Kentin kuzeyinde Stoa ile arkasını kısmen doğal yamaca dayamış Helenistik Döneme ait tiyatro bulunmaktadır. Letoon M.S. 7. yüzyılda terk edilmiştir.