Beldibi, Antalya Kemer yolunun 26ncı km’sinde bulunmaktadır.

Dağlık Likya bölgesi ile Pamfilya Ovası arasında yer alan bu belde ayrıca olağanüstü zengin bir tarihi dokuya sahiptir. Yapılan kazılarda mağara sığınaklar, bir takım yazıtlar, resimler ortaya çıkmıştır.

Beldibi’nin girişinde akyarlar tünelinin içinden geçtiği dağın denize bakan eteklerinde yontma taş devrinden kalma, yazıtlar içinde keçi ve ev figürleri dikkat çekmektedir. Beydağlarının zirvelerinden gelen akarsu, beldibi’nin girişinde akdenizin mavisiyle buluşur. Bu akarsuyun iç taraflarında, ormanlık kesimde yine yontma taş devrinden kalma lahitler bulunmaktadır. Bu bulgulardan da anlaşıldığı üzere, beldibi ilk çağlardan günümüze kadar, tercih edilen bir yerleşim yeri olmuştur.